MENÜ
Sepet

İptal ve İade

İptal ve İade Koşulları

 

Sipariş kargoya verilene dek Alıcı’nın siparişi iptal etmesi mümkündür. Satıcı siparişi kargoya verdikten sonra ise iade koşulları devreye girer.

 

Cayma hakkı

 

Alıcı, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkını haizdir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde Sağlayıcı’ya (soyleyerinden.com) yöneltilmiş olması gerekli ve yeterlidir.

 

Cayma süresi içinde Satıcı, sözleşmeye konu ürün karşılığında Alıcı’dan herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya alıcıyı borç altına sokan herhangi bir belge vermesini talep edemez.

 

Alıcı, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 14 (on dört) iş günü içerisinde ürünü, orijinal kutusu, ambalajı ve faturasıyla birlikte satıcıya geri göndermekle yükümlüdür.

 

Satıcı, Alıcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

 

Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler ile tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar açısından cayma hakkı mevcut değildir.

 

 

 

Kusurlu ürün nedeniyle iade

 

Alıcı, kargo teslimatı esnasında ürünü kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat esnasında üründe herhangi bir hasarın (ürünün ambalajının yırtılmış, açılmış veya dağılmış olması, ürünün tüketilemez hale gelmiş olması vb.) mevcut olduğunun anlaşılması halinde Alıcı’nın ürünün görselini çekerek iade@soyleyerinden.com adresine iletmesi ve derhal bir hasar tespit tutanağı düzenleyerek ürünü teslim almaktan kaçınması ve ürünün Satıcı’ya iadesini gerçekleştirmesi halinde doğacak zarardan Satıcı sorumludur. Bu zarardan doğacak rücu ilişkisi Satıcı ile ilgili kargo firması arasındadır.

 

Ürünün ancak kullanım sırasında fark edilebilecek bir ayıbının (küflenme, ürünün bozuk olması vb.) olduğunun anlaşılması halinde Alıcı, teslim tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde ürünün taahhüt edilen sağlam bir ürünle değiştirilmesi veya para iadesi hakkını kullanabilir.

 

Ayıplı ürün değişim hakkının kullanılması için aynı süre içinde Sağlayıcı’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Alıcı’ya teslim edilen ürün ve ürüne ilişkin fatura aslının, arka yüzünde yer alan iade bilgi formu doldurulmuş halde, iadesi zorunludur.

 

Ayıplı ürünün ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde Satıcı, talebi değerlendirir ve haklı bulunan talepler için taahhüt edilen ürünün yenisini gönderir veya Alıcı’nın tercihine göre para iadesini gerçekleştirir, haklı görülmeyen taleplerde de ürünün kendisini Alıcı’ya gönderir. Ayıplı ürün değişim işlemlerinde tüm taşıma masrafları Satıcı’ya aittir.